Wat vindt u van nieuwe dienstregeling OV?

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. Het stuk met daarin voorstellen van het wijzigen van diverse buslijnen in Zuid-Drenthe is beschikbaar op www.ovbureau.nl. De belangrijkste gevolgen voor onze inwoners, die gebruik maken van lijn 59, worden hieronder op een rij gezet.

De ‘oude lijnbus’.

Plannen voor Lijn 59 Hubtaxi een alternatief?

In de nieuwe plannen van het OV- Bureau wordt de bediening met lijn 59, op werkdagen overdag, tussen Exloo en Gieten ingevuld door een kleine bus. Zo blijft de relatie Odoorn – Borger – Gasselte – Gieten mogelijk met overstap in Exloo. Binnen Gieten is de drukte in de spits een aandachtspunt. Deze dienst rijdt tot 19:30 uur. Buiten deze tijden kan het beperkte aantal reizigers tussen Gieten en Exloo gebruikmaken van een z.g. hubtaxi. In het weekend rijdt lijn 59 tot 19:30 uur op de route Gieten – Gasselte – Borger. Buiten deze tijden is de hubtaxi van en naar Gieten en Borger een reismogelijkheid.

De hubtaxi in actie.

Gevolgen voor reizigers

Gemiddeld zo’n 20 reizigers tussen Emmen en Ees, Borger en Gasselte moeten in de nieuwe plannen van lijn 75 naar lijn 59 overstappen in Exloo. Reizigers tussen Exloo, Ees en Gieten kunnen in Borger overstappen op Qliner 300 of reizen mee naar Gieten. Na 19:00 uur is er geen bediening meer tussen Gieten en Exloo met een lijnbus. Ongeveer 15 reizigers op de hele verbinding dienen dan eerder te reizen, gebruik te maken van eigen vervoer of moeten een hubtaxi bestellen. ’s Weekends gaat het om gemiddeld zo’n 5 reizigers.

Bushalte Drouwen.

Reageren op deze plannen?

Iedereen kan individueel reageren (of via gemeente, wijk- of dorpsraad, een school, belangenvereniging, etc.) tot vrijdag 11 juni 2021 bij het OV-bureau, per brief of mail. Digitaal kan de reactie verstuurd worden naar info@ovbureau.nl. Per post mag het naar OV Bureau Groningen, Postbus 189, 9400 AD Assen Op basis van de reacties worden eind juni de definitieve hoofdlijnen door het dagelijks bestuur vastgesteld.

De nieuwe plannen moeten een kostenbesparing van zo’n € 270.000 opleveren.

Andere nieuwsberichten

De toekomst van onze geschiedenis

In het kader van het project ‘Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen in zicht’ hebben studenten van het van Hall Larensteincollege uit Leeuwarden  de geschiedenis van het landschap  onderzocht middels veldonderzoek en het bestuderen van het archief.

Lees meer...