Dorpsbudget

Vanaf 1 januari 2020 stelt de gemeente dorpsbudgetten beschikbaar. Voor onze 3 dorpen (Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen) betekent dit dat Dorpsbelangen de beschikking krijgt over een vast budget, aangevuld met een variabel bedrag per inwoner.  Dorpsbelangen gaat er samen met de inwoners voor zorgen dat het geld goed besteed wordt.

Voor het dorpsbudget zijn een aantal regels opgesteld: “besteding en verantwoording dorpsbudgetten”.

Allereerst moet de besteding voldoen aan het doel:  het bewaken en versterken van de leefbaarheid in onze drie dorpen en het versterken van de zelfredzaamheid en saamhorigheid.

Daarnaast zijn er een aantal aanvullende voorwaarden voor de toekenning, onder andere ten aanzien van de mate van draagvlak, de onderbouwing van en begroting voor het project en de verslaglegging van de uitvoering en verantwoording van de bestedingen van het project.

Het bestuur van vereniging Dorpsbelangen is (eind)verantwoordelijk voor het toekennen van het dorpsbudget voor onze dorpen.  Omdat het dorpsbudget bedoeld is voor alle inwoners en niet alleen voor de leden van  vereniging Dorpsbelangen DBB is er ieder jaar een extra bijeenkomst, dit noemen we de “begrotingsvergadering”.

Wat moet je doen om voor een bijdrage uit het dorpsbudget in aanmerking te komen?

  • Onderzoek of er draagvlak is voor dit initiatief en toon dit ook aan.
  • Zoek een groepje mensen die dit initiatief met je willen dragen en uitvoeren.
  • Stel jezelf de vraag: kunnen alle inwoners profiteren (in potentie) van het initiatief dus dient het een algemeen doel en geen besloten initiatief?
  • Dien dan een goed onderbouwd voorstel in, welke voldoet aan de doelstelling.
  • Gebruik daarvoor het aanvraagformulier  (zie website: www.dorpsbelangen-dbb.nl). Lever deze inclusief de gevraagde bijlagen in bij het bestuur van Dorpsbelangen.
  • Maak een begroting en onderzoek of er ook andere fondsen zijn voor dit initiatief (dit is vooral belangrijk als het om grotere bedragen gaat).
  • Bedenk goed wat de gevolgen zijn van je initiatief. Moet er bijvoorbeeld in de toekomst onderhoud plaats vinden? In dat geval kun je vragen of er hiervoor geld gereserveerd kan worden in de meerjarenbegroting.
 

Overleg

Je kan contact opnemen met het bestuur als je hulp nodig hebt bij het onderbouwen en opstellen van je projectvoorstel. Hoewel wij als Dorpsbelangen verantwoordelijk zijn voor het dorpsbudget en ook verantwoording moeten afleggen aan de gemeente zijn wij niet van plan alles zelf uit te voeren. Je zult je idee zelf moeten uitvoeren. Wij zullen je wel ondersteunen en kunnen ook faciliteren bijvoorbeeld met behulp van onze Facebookpagina en website. Overigens blijft het ook voor andere organisaties mogelijk om financiële steun van de gemeente te krijgen. Dat kan in overleg met dorpsbelangen via het dorpsbudget, maar bijvoorbeeld ook via subsidies. Als je vragen hebt, stuur dan een mail naar dorpsbelangen: dorpsbelangen-dbb@live.nl