De toekomst van onze geschiedenis

We zitten in een prachtige zich ontwikkelende omgeving. Enerzijds bevinden we ons in een Nationaal Park dat, als een van de weinige in de wereld intensief bewoond wordt door mensen; vaak in karakteristieke landelijke dorpen. Aan de andere kant zien we het stroomgebied van het Voorste Diep een metamorfose ondergaan. Dit alles gaat in overleg en met medewerking van de  bewoners en de agrariërs. Stapje voor stapje en weloverwogen.

Landschapsbiografie

In het kader van het project hebben studenten van het van Hall Larensteincollege uit Leeuwarden  de geschiedenis van het landschap  onderzocht middels veldonderzoek en het bestuderen van het archief. Zij hebben hiervoor ook een aantal gerenomeerde dorpelingen geïnterviewd. Zij hebben dat bijzonder inspirerend gevonden.

De studenten hebben hun resultaten gepresenteerd op 11 april in het Dorpshuis. Ze hebben ons ook meegenomen op excursie om op locatie te laten zien hoe de laatste twee ijstijden invloed hebben gehad op ons landschap en ook hoe de mensen in de loop der eeuwen (we gaan 7 eeuwen terug) tot nu toe hun voetafdruk hebben gegeven aan de omgeving.

De creatief uitgevoerde rapportage kun je lezen op internet

Je kunt ook de QR-code gebruiken.

Deze informatie geeft ons aanknopingspunten bij de ideeënvorming om meer verbinding te verkrijgen tussen natuurlijke – en landbouwgebieden; iets wat alleen kan gebeuren in goed overleg en met medewerking van gemeente en eigenaren.

De werkgroep: Hink Been, Harko Braam, Albert de Jong, Kees Klomp en Lucienne Lenstra 

Andere nieuwsberichten