Meester Hekman Hoes

Het Meester Hekman Hoes biedt ruimte aan sociale, maatschappelijke, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en organisaties. Het is een belangrijke centrale ontmoetingsplek in onze dorpsgemeenschap. In het Meester Hekman Hoes bevindt zich aangrenzend aan de grote zaal – die als sportzaal en als theaterruimte gebruikt kan worden – een gezellige sociale ruimte met een ruime bar en biljart.

Aangrenzend bevindt zich een gezellige sociale ruimte met een ruime bar en biljart.

Dagelijks bestuur:

  • Riksta Jager, voorzitter
  • Janita Bode, vice voorzitter
  • Tieme Hadders, penningmeester
  • Ineke de Vries, secretaris
  • Roelof Rozenveld, algemeen bestuurslid

 

vergaderfrequentie: 1x per maand

Voltallige bestuur

Bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de organisaties en verenigingen die op regelmatige basis gebruik maken van de faciliteiten van het dorpshuis.

vergaderfrequentie: 4x per jaar

Contact: dorpsdbb@ziggo.nl

Stichting Dorpshuis Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen

Het dorpshuis wordt bestuurd, beheerd en onderhouden door vrijwilligers. In de periode 2012-2015 is het dorpshuis ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. Ook deze bouwactiviteiten zijn grotendeels door de inwoners van de dorpen zelf op vrijwillige basis uitgevoerd.

 

Contact: dorpsdbb@ziggo.nl

Achter de bar bevindt zich de goed geoutilleerde keuken vanwaaruit drankjes, snacks en borrelhapjes hun weg naar de gasten en gebruikers vinden.

Het Meester Hekman Hoes beschikt over diverse ruimtes die multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Dankzij het flexibele gebruik van schuifwanden is er voor elke gelegenheid en groepsgrootte een passende ruimte beschikbaar.

Jeu de boules

Sinds september 2015 beschikt het Meester Hekman Hoes ook over een eigen jeu de boules baan. Deze baan werd door Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen aan het Dorpshuis aangeboden op 18 september 2015, ter gelegenheid van de officiële heropening van het Dorpshuis na de verbouwing.