Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is opgericht op 22 juli 1953 en heeft tot 1970 gefunctioneerd. Op 29 januari 1980 is de vereniging officieel heropgericht.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid in de drie dorpen en het behartigen – in de ruimste zin van het woord – van de welzijnsbelangen van de bevolking alsmede het bevorderen en versterken van de communicatie tussen de inwoners onderling.

Lidmaatschap kost slechts € 5,= per huishouden per jaar. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar dorpsbelangen-dbb@live.nl. Het IBAN rekeningnummer van Dorpsbelangen is: NL91 RABO 0309 2225 83. Het bestuur vergadert eens per maand in het dorpshuis Meester Hekmanhoes. Bewoners kunnen zaken aan het bestuur voorleggen. Indien u een e-mail aan Dorpsbelangen stuurt met een korte omschrijving van het te bespreken onderwerp zult u een uitnodiging ontvangen om bij de eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen aan te schuiven.

 

Donderdagavond 11 april a.s.: ALV 2024

Meester Hekmanhoes Drouwen, aanvang 19.30 uur.

secretarieel jaarverslag 2023 klaar voor ALV 2024

Notulen ALV 22 maart 2023 met correctie

Rooster aftreden Bestuur DBB na ALV 2024 versie april 2024

Bestuur:

  • José Warners, voorzitter
  • Ineke Arends, secretaris
  • Harold Dolfing, penningmeester
  • Jan Roelof Hoiting, bestuurslid
  • Gerard van der Scheer, bestuurslid
  • Ton Reitsma, bestuurslid
  • Maaike Krol, bestuurslid
  • Albert de Jong, bestuurslid
  • Ria Nieuwenweg, bestuurslid (aspirant)