Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is opgericht op 22 juli 1953 en heeft tot 1970 gefunctioneerd. Op 29 januari 1980 is de vereniging officieel heropgericht.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid in de drie dorpen en het behartigen – in de ruimste zin van het woord – van de welzijnsbelangen van de bevolking alsmede het bevorderen en versterken van de communicatie tussen de inwoners onderling.

Lidmaatschap kost slechts € 5,= per huishouden per jaar. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar dorpsbelangen-dbb@live.nl. Het IBAN rekeningnummer van Dorpsbelangen is: NL91 RABO 0309 2225 83. Het bestuur vergadert eens per maand in het dorpshuis Meester Hekmanhoes. Bewoners kunnen zaken aan het bestuur voorleggen. Indien u een e-mail aan Dorpsbelangen stuurt met een korte omschrijving van het te bespreken onderwerp zult u een uitnodiging ontvangen om bij de eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen aan te schuiven.

Bestuur:

  • Anton van der Laan, voorzitter
  • Ineke Arends, secretaris
  • Harold Dolfing, penningmeester
  • Jan Roelof Hoiting, bestuurslid
  • Gerard van der Scheer, bestuurslid
  • Ton Reitsma, bestuurslid
  • Esther Tiemens, bestuurslid
  • José Warners, bestuurslid
  • Albert de Jong, bestuurslid