Wanderoutes DBB geopend

Afgelopen zaterdag werden de drie wandelroutes die zijn uitgezet in Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen officieel geopend door Hennie Dobben, inwoonster van Bronneger. Dobben kreeg die eer omdat zij degene was die op een ledenvergadering van Dorpsbelangen DBB met het idee kwam een wandelroute te herstellen.

Wandelroutes

Het bestuur van Dorpsbelangen pakte dit idee op maar omdat zij de belangen vertegenwoordigen van drie dorpen werden er ook drie wandelroutes uitgezet. Compleet met routeborden en met QR codes waarmee de wandelaars op de site van de vereniging een beschrijving van de route kunnen vinden. De opening vond plaats bij een bruggetje in Bronnegerveen waar een groep inwoners met de huifkar naartoe gebracht waren. De groep liep hierna via Bronneger naar Drouwen om te eindigen op de brink  waar meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt werd om de overdekte picknickbank in gebruik te nemen.

Overdekte picknickbank

Het was de omwonenden van de brink al jaren opgevallen dat de zitgelegenheid op de brink wel erg karig was. Dit probleem werd groter en groter met de nieuwe wandelroutes van het recreatieschap Drenthe en Dorpsbelangen DBB. Ook zagen zij de bezoekers van de brink bij slecht weer kleumend beschutting zoeken onder de eiken. Een idee werd geboren: een overdekte picknicktafel!

Dit idee werd aan de gemeente voorgelegd. Helaas bleek dat voor het plaatsen van zo’n tafel, een wijziging van het bestemmingsplan en het aanvragen van een bouwvergunning nodig was. Gelukkig bleek de gemeente, na interventie van Dorpsbelangen DBB, bereid de regels soepel toe te passen zodat het plan gerealiseerd kon worden. De bank werd eigenhandig gemaakt door omwonenden van de brink.

Nu kunnen onze gasten zich verkwikken aan de overdekte picknicktafel en genieten van de brink en  – op termijn – geschoonde en opnieuw beplante singel, waarbij inheemse boomsoorten en struiken gebruikt worden. Op de picknickbank is een naamplaatje aangebracht met de namen van iedereen die de bank financieel mogelijk maakten.

Andere nieuwsberichten