Dorpelingen ‘aan de slag’ met eigen leefomgeving

Aandachtige aanwezigen in het dorpshuis.

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 10 november j.l. zijn er verschillende ideeën gelanceerd voor een meer geleidelijke overgang tussen mens en natuur in onze regio. De 2e bijeenkomst van het Project ‘Landschap en Natuur, Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen’ trok in het Meester Hekmanhoes veel enthousiaste geïnteresseerden.

Het project is onderdeel van het veel grotere project ‘Nationaal Park Drentsche Aa’. Dat park is vrij uniek in de wereld omdat dit ‘t niet alleen bestaat uit bijzondere natuur en natuurmonumenten, maar ook nog eens  druk bewoond is. Het park behelst een kwetsbare combinatie van de prachtige natuur van het ‘Beekdal Drentsche Aa’ en een deel van de Hondsrug met z’n oude historische dorpen en de kenmerkende agrarische cultuur.

Het Oudemolensche Diep, onderdeel van ‘Beekdal Drentsche Aa’.

Aan de inwoners van een aantal dorpen, waaronder Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen, was tijdens de eerste bijeenkomst gevraagd eens goed om zich heen te kijken. Waar en hoe kan de relatie tussen mens en natuur versterkt worden? Veel bezoekers bleken hun ogen inderdaad goed de kost te hebben gegeven.

Op het programma stonden allereerst twee verschillende presentaties met als onderwerp een tweetal medebewoners van deze streek namelijk de gierzwaluw en de vleermuis. Aan de hand van deze vogel en het kleine zoogdier kon b.v. worden verduidelijkt wat er bij het inrichten van een goeie afgewogen leefomgeving allemaal komt kijken.

Namens IVN verzorgde Hans Derks een presentatie over vleermuizen.

Daarna schoven de deelnemers aan bij verschillende tafels om met elkaar te spreken over o.a. het groen in de dorpen en in de omgeving. Er werd gesproken over de bermen binnen en buiten de dorpskernen langs de wegen en zandpaden, over het bestaan van houtwallen en onderbegroeiing en ook de structuur van de bestaande oude essen was onderwerp van gesprek.

Er was een aparte tafel voor het ‘Landschap- en Ervenproject’, dat zich richt op verfraaiing van de directe omgeving van oude boerderijen en karakteristieke gebouwen. Met dit Drenthe-brede project was de belangstelling vanuit Bronnegerveen, dat in feite buiten het Nationaal Park ligt, gelijk gelegitimeerd.

Eén van de vele prachtige oude boerderijen in onze regio.

De bijeenkomst leverde verschillende ideeën op die allemaal moeten leiden tot een meer geleidelijke overgang tussen mens en natuur. Denk daarbij b.v. aan verbreding van bermen, aanleg van goede veilige rustplaatsen en doorgangsgebieden voor dieren. Andere ideeën betroffen het aanleggen van meer bloemrijke gebieden of b.v. een voedselbos. Ook over de  benaming van oude zandwegen, gezien in het licht van onze eigen plaatselijke geschiedenis, was nagedacht.

Om zoveel mogelijk ideeën te kunnen realiseren is de komende tijd veel nader overleg nodig met bewoners, agrariërs maar ook de gemeente Borger-Odoorn. De bereidheid onder de lokale bevolking om mee te denken en mee te doen bleek tijdens de bijeenkomst in ieder geval verder gegroeid. Binnenkort volgt meer nieuws.

Waarom heet deze straat eigenlijk de ‘Kerkweg’?

Het Project ‘Landschap en Natuur, Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen’ wordt ondersteund door ‘Landschapsbeheer Drenthe’ en de ‘Belangen Organisatie Kleine Dorpen’.

Andere nieuwsberichten