Voorzitter Anton van der Laan verlaat met trots gevoel bestuur Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen

Anton van der Laan op een karakteristieke plek in onze dorpen.

In de onlangs gehouden Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft Anton van der Laan de voorzittershamer overgedragen aan José Warners. Van der Laan was zes jaar bestuurslid waarvan vier jaar lang voorzitter. Dus ook tijdens de Corona-periode.

Anton van der Laan: “Dat was zeker een heftige periode. Ik ben altijd bezig met het zoeken naar verbinding en dat was tijdens Corona natuurlijk een groot probleem. Vergaderen moest online, zelfs de ALV! Alle activiteiten in de dorpen waar je normaal allemaal mensen spreekt waren afgelast. Toch kijk ik met een positief gevoel terug op die periode. Ik ben ook trots hoe we samen als bestuur uit die crisis zijn gekomen.”

Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen en de tweede bestuursperiode liep voor Van der Laan af. “Ik heb er voor gekozen om me niet herkiesbaar te stellen”, zegt Anton, “voorzitter zijn kost veel tijd en energie. Helemaal op de manier waarop ik dat wil doen. Anderen noemen dat ook mijn valkuil maar een andere werkwijze werkt voor mij niet. Zo simpel is ‘t. Daar krijg ik ook weer energie voor terug en je ziet dat die aanpak ook resultaten opleverde.” Volgens Van der Laan was het een weloverwogen beslissing en het feit dat er ook een opvolger beschikbaar was maakte de keuze nog wat eenvoudiger.

Anton van der Laan ontvangt bloemen en een presentje van zijn opvolger, José Warners.

In zijn afscheidsspeech sprak de scheidend voorzitter zijn trots uit over het team wat hij mocht leiden. Het bestuur van Dorpsbelangen DBB bestaat uit negen bestuursleden van zeer diverse pluimage. “Dat betekende in de praktijk dat ik mij als voorzitter tijdens discussies altijd neutraal opstelde. Met maar één doel namelijk dat er een besluit genomen kon worden dat door het hele bestuur gedragen werd,” aldus Anton.

Van der Laan’s opvolger binnen het bestuur is José Warners uit Bronneger. Zij is nog maar een jaar bestuurslid en maakt dus een bliksemcarrière binnen het bestuur. Zij benadrukte de vele dingen die er onder het voorzitterschap van Van der Laan werden bereikt. De realisatie van ‘Natuurparkje Alinghoek’, de komst van AED’s in de dorpen en de ontwikkeling van drie wandelroutes. Deze worden op zaterdag 6 mei a.s. officieel in gebruik genomen met een wandeling vanuit Bronnegerveen naar Drouwen.

Anton van der Laan: “Belangrijkste winst van de laatste jaren vind ik de groeiende samenwerking tussen onze dorpen. Alle drie zorgen ze tegenwoordig voor input. Met maar één gemeenschappelijk doel: namelijk om de leefbaarheid in onze kernen in stand te houden.” Van der Laan blijft zich voorlopig nog inzetten voor de Facebookpagina van DBB. “Toch weer een stukje verbinding”, lacht hij, “zo lukt het om verschillende jarenlange tradities in stand te houden. Van ‘neutieschieten’ tot ‘t ‘haentien op ’n stokkien’, prachtig toch. We zijn sowieso best wel ‘rijk’ voorzien in onze dorpen met b.v. een prachtig dorpshuis, een ijsbaan en een eigen basisschool. Dat moeten we zo houden!”

Ridder Tieme Hadders wordt in Corona-tijd gefeliciteerd door voorzitter Van der Laan.

Heeft hij als inwoner nog wensen die de afgelopen jaren nog niet in vervulling zijn gegaan. “Nou zeker”, begint Anton, “als Drouwenaar maak ik me b.v. zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer in onze regio. Verder vind ik dat we ook in onze dorpen met de tijd mee moeten blijven gaan en best ambities mogen hebben. Ik zou b.v. de komst van een openbare laadpaal voor elektrische auto’s toejuichen. Ik heb ook al bedacht dat deze paal als voorziening mooi bij het dorpshuis zou passen.” Anton van der Laan mag dan gestopt zijn als voorzitter van Dorpsbelangen, hij blijft een betrokken en enthousiaste dorpsman.

Andere nieuwsberichten

De toekomst van onze geschiedenis

In het kader van het project ‘Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen in zicht’ hebben studenten van het van Hall Larensteincollege uit Leeuwarden  de geschiedenis van het landschap  onderzocht middels veldonderzoek en het bestuderen van het archief.

Lees meer...