Voorzitter Van der Laan van Dorpsbelangen maakt de balans op

Het bestuur van Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen worstelt voor het tweede jaar op rij met de gevolgen van de coronapandemie. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden en juist de mogelijkheden om elkaar als inwoners te ontmoeten zijn schaars geworden. Hoe proberen zij als bestuuur er toch het beste van te maken en hoe kijken ze naar een toekomst waarin Corona mogelijk een rol zal blijven spelen?

Tien vragen aan Anton van der Laan uit Drouwen, voorzitter Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen.

In hoeverre heeft Corona de activiteiten van D.B.B.  in de weg gezeten?

Veel activiteiten zijn noodgedwongen geannuleerd. Denk aan het ‘Haantie op een stokkie’, het vliegerfestival voor de kinderen en ook het jaarlijkse dartstoernooi en volleybaltoernooi konden niet doorgaan. Zo ontzettend jammer het zijn juist de activiteiten die voor verbinding zorgen tussen de mensen in onze dorpen. Gelukkig waren er voldoende alternatieven.

Wat hebben jullie desondanks nog wel kunnen doen en hoe kijk je daarop terug?

Als Dorpsbelangen DBB organiseerden we op 2 maart de actie ‘Soep op de stoep’. Op zo’n 55 adressen bezorgde het bestuur heerlijke verse snert. Dit was midden in de derde Coronagolf. Ook heeft het bestuur van dorpsbelangen aan alle inwoners van DBB in december een leuke attentie met groet kunnen overhandigen. Uiteraard zijn alle formele zaken ook doorgegaan.

Zo hebben wij onze ALV in maart van 2021 online gedaan via teams. Superleuk en erg geslaagd. Jantinus Dokter van het Drentse Landschap vertelde na afloop meer over het Drouwenerzand.  De vier bijeenkomsten over de veiligheid en doorstroming van de N34 in Exloo konden ook doorgaan. Wij hebben onze bijdrage kunnen leveren bij deze bijeenkomsten. Net als de online bijeenkomst met de wethouders over het thema wonen.

Het leggen van de ‘Stolpersteine’ was een belangrijk hoogtepunt van het jaar. De grote kartrekker daarvan was Sjoerd Looijenga, dank daarvoor nog. Gelukkig hebben wij niet één bestuursvergadering af hoeven te zeggen. In de eerste maanden deden wij deze online, in het midden van het jaar fysiek en nu helaas weer online.

Stolpersteine aan de Hoofdstraat in Drouwen.

Wat was je grootste tegenvaller als bestuurder als je terugblikt op ’t afgelopen jaar?

Het moeten afzeggen van het Volleybaltoernooi, één van de grootste evenementen van het jaar. Dit toernooi organiseren wij altijd in samenwerking met de ‘Stichting Dorpshuis’. Het zou plaats vinden op zaterdag 13 november en normaal gesproken komen er veel enthousiaste mensen op af. Er is altijd een leuke loterij met leuke prijsjes van de lokale sponsoren. Vaak doen er wel 12 teams aan mee van 6 deelnemers ook uit Borger en Gasselte. Supergezellig en sportief! Het was een extra teleurstelling omdat deze beslissing de opmaat zou zijn voor wat nu blijkt de 4e Coronagolf. Deze teleurstelling is natuurlijk maar heel relatief.  Want als bestuurder weet je ook dat onze gezondheid het grootste goed is. In onze dorpen zijn er ook bedrijven en mensen die heel grote hobbels hebben te nemen. Groot is het respect hiervoor en iedereen daarmee ook heel veel sterkte!

En waar ben je samen met je bestuur trots op?

Wij zijn trots als we concrete resultaten kunnen boeken. B.v. op het gebied van de leefbaarheid en saamhorigheid. Eerder noemde ik de ‘Stolpersteine’, het prachtige ‘Natuurparkje Alinghoek’ (gecreëerd door de werkgroep Natuurparkje Alinghoek), het uitzetten van de drie prachtige wandelroutes in de drie dorpen en ook bijvoorbeeld de actie met huisnummerpaaltjes.

Er is door ons veel aandacht aan de verkeersveiligheid in onze dorpen besteed. Op dit moment hangt er in Drouwen een snelheidsmeter. Binnenkort wordt deze meter ook in Bronneger ingezet. Ook zijn wij trots op de nieuwe website van Dorpsbelangen. Het zijn allemaal concrete resultaten gerealiseerd door een grote groep vrijwilligers. Daar zijn wij als bestuur heel trots op!

Burendag bij Natuurparkje Alinghoek.

Denken jullie ook al na over een toekomst waar corona een vast onderdeel van kan gaan uitmaken?

Dat hebben wij nog niet besproken met elkaar. Wij hebben al wel een oplossing voor onze bestuursvergaderingen. Deze kunnen online plaatsvinden. Maar ja daar zijn wij niet voor opgericht. Wij willen graag mensen bij elkaar brengen. Ik heb er vertrouwen in dat dat in de toekomst zeker weer gaat lukken!

Hoe denken jullie als bestuur de samenhang in de dorpen te kunnen behouden, misschien wel te kunnen stimuleren?

Gelukkig is de samenstelling van ons bestuur een mooie afspiegeling van alle inwoners uit onze drie dorpen. Aad en Gerard wonen in Bronnegerveen, José en Harold in Bronneger en Ineke, Ton, Jan Roelof en ik in Drouwen. Dat vinden wij superbelangrijk! Wij krijgen ook regelmatig signalen uit alle drie de dorpen. Wij merken dus dat Dorpsbelangen DBB in alle drie de dorpen leeft.

Het ‘Drie-Dorpenfeest’ in 2017

In 2025 willen wij een groots ‘Drie-Dorpenfeest’ gaan organiseren. Wij maken bij Dorpsbelangen altijd goede afwegingen in het bestuur en kijken daarbij naar de belangen van Bronnegerveen, Bronneger als Drouwen. Als wij straks weer leuke activiteiten kunnen gaan organiseren betekent dat automatisch ook dat we elkaar weer gaan ontmoeten. Overigens zorgt onze basisschool ‘De Ekkelhof’ natuurlijk ook voor veel sociale verbondenheid onder de inwoners.

Wat worden in 2022 voor DBB de belangrijkste agendapunten en waarom?

Een heel belangrijk speerpunt voor 2022 is de vernieuwde dorpsagenda. Daarin presenteren wij namens alle inwoners de agenda voor de komende 5 jaar. Het is altijd goed om een stip aan de horizon te hebben. In de dorpsagenda staat de ambitie van het bestuur. Wij hopen jullie daar binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Schaatsplezier op de ijsbaan van Drouwen.

Waar verheug jij je voor volgend jaar persoonlijk op?

Ik hoop op de korte termijn, begin 2022, net als vorig jaar nog eens lekker te kunnen schaatsen. 14 februari van dit jaar was echt magnifiek. Weten jullie het nog? Midden in de 3e Lockdown eindelijk weer eens een leuke buitenactiviteit en dan ook nog eens op onze eigen prachtige ijsbaan van Drouwen. Zou toch fijn als dat weer gaat lukken. Ik merkte ook dat de aanwezige inwoners van DBB echt behoefte hadden aan weer een praatje met elkaar. Mijn oudste dochter mag begin 2022 afrijden voor haar rijbewijs. Ik verheug mij persoonlijk op mijn eerste ritje in de auto op de passagiersstoel.

En als voorzitter van Dorpsbelangen?

Ik verheug mij op het toch weer door kunnen gaan van een aantal activiteiten. Vooral de echte traditionele zoals het ‘Haantie op een Stokkie’ (vooral voor de kinderen erg leuk!), het ‘Neutie Schieten’ en het ‘Paasvuur’. Als er wederom een streep door kan dan zou dat het 3e jaar op rij zijn. Misschien moeten wij dan overwegen om het eens in mei, juni te gaan organiseren.

Elkaar weer kunnen ontmoeten zoals tijdens de dorpsbarbecue in 2017.

Wat zou je de inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen tenslotte nog willen meegeven?

Wij weten allemaal hoe enorm iedereen kan genieten van onze prachtige omgeving. Blijf dat altijd doen. Wees lief en goed voor elkaar.

Mijn nieuwjaarswens is:

Ik hoop dat iedereen gezond blijft of weer gezond gaat worden als er ziekte is.  Geniet van het samenzijn deze dagen en blijf elkaar, waar mogelijk, ook in de toekomst steunen!

Andere nieuwsberichten

De toekomst van onze geschiedenis

In het kader van het project ‘Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen in zicht’ hebben studenten van het van Hall Larensteincollege uit Leeuwarden  de geschiedenis van het landschap  onderzocht middels veldonderzoek en het bestuderen van het archief.

Lees meer...