‘Verkeers-smiley’ moet weggebruiker bewuster maken van eigen verkeersgedrag

Op woensdag 8 december jl. ontvingen een aantal vertegenwoordigers van verschillende dorpsbelangen een z.g. ‘Verkeers-smiley’ uit handen van wethouders Houwing en Wind.

Namens Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (DBB) kreeg Ton Reitsma uit handen van wethouder Niek Wind een lachende dan wel pruilende snelheidsmeter aangeboden. De opvallende meters moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid in de dorpskernen. De gemeente Borger-Odoorn heeft in totaal acht ‘Smileys’ beschikbaar gesteld aan de 18 dorpsbelangen, verdeeld over de vier leefgebieden. Het is de bedoeling dat de ze in onderling overleg de ‘Smileys’ ophangen op plaatsen waar te hard gereden wordt.

Voorzitter Anton van der Laan van DBB is blij met de komst van de ‘Smileys’. “Het is een zeer kostbaar apparaat. Welke niet zomaar uit reguliere budget van de Dorpsbelangen kan komen. Boven heeft dit apparaat onderhoud nodig. Ton Reitsma neemt als bestuurslid de regie over het apparaat. Dat doet hij voor de drie dorpen DBB. Het apparaat is ook voor Borger en dat betekent dat we de plaatsing goed moeten afstemmen. De bedoeling is dat het apparaat maximaal 3 weken op één plek blijft hangen.”

V.l.n.r. Ton Reitsma van Db Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen, Yvonne Vos Db Drouwenermond, Wethouder Niek Wind, Harrie Koning van Db Ees/Eesergroen, Ubertus Siegers Db Drouwenerveen, Cor Miltenburg van Db Odoorn.

Wat zijn de plekken in onze buurt waar ze komen te hangen? Van der Laan: “Vooral op die plekken waar er te hard gereden wordt. Denk aan Bronneger, Drouwen; Hoofdstraat, Borgerderstraat, Borgerderstraat, doorgaande weg door Bronnegerveen, maar misschien ook wel in de buurt van onze school. Wij kunnen het apparaat uitlezen via een app en dus ook meten hoeveel mensen er niet of wel te hard rijden. In de Hoofdstraat Drouwen (30 km) en de Gasselterstraat (50 km) zijn eerder metingen verzicht. De uitkomsten daarvan waren heel teleurstellend. De gemiddelde snelheid was gewoon veel te hoog.”

Verkeersveiligheid is in onze dorpen een terugkerend thema dat veelvuldig wordt genoemd tijdens de dorpsbezoeken. Inwoners vinden het belangrijk dat weggebruikers zich bewust zijn van hun rijgedrag. “Er wordt op sommige plaatsen stelselmatig te hard gereden en dat draagt niet bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen. Vanuit de gemeente proberen we hier op allerlei manieren iets aan te doen. We passen de wegen aan of verlagen de maximumsnelheid. Maar uiteindelijk gaat het vooral om gedrag. De ‘Smileys’ kunnen daarin een positieve bijdrage leveren”, aldus Nynke Houwing, wethouder Verkeer.

Volgens collega wethouder Niek Wind zijn de ‘Smileys’ een mooi voorbeeld van bewonersparticipatie. “De dorpsbelangen hebben hierin een voortrekkersrol gehad en zij krijgen nu ook zelf de regie op inzet en gebruik van de smileys. De gemeente faciliteert hen met materiaal, onderhoud en educatie over het gebruik, maar de verantwoordelijkheid ligt verder bij hen.”  De digitale snelheidsmeters gaat DBB zelf plaatsen, programmeren en uitlezen. Het biedt inzicht in het lokale weggebruik en rijgedrag. En daar kunnen dan weer conclusies uit worden getrokken, maar ook de inwoners worden geïnformeerd, geconfronteerd, gemotiveerd of zelfs gestimuleerd om verkeerd gedrag aan te passen.

Voorzitter Anton van der Laan broedt nog op een plan om de introductie van de ‘Smileys’ extra onder de aandacht te brengen. “Inmiddels hangt de eerste display ter hoogte van garage Alberts aan de Hoofdstraat in Drouwen. Wij willen nog een ludieke actie bedenken. Iets zoals een donatie aan een goed doel per positieve Smiley (niet te hard rijden). Het maakt de bestuurders in dat geval nog meer attent op hun eigen rijgedrag”, aldus de voorzitter. De displays zijn groot genoeg zodat iedereen in de omgeving kan zien hoe snel hij of zij rijdt. Het is een feit dat de snelheidsdisplays het verkeer ter plaatse positief beïnvloeden. Dit positieve effect kan worden toegeschreven aan de figuratie op het beeldscherm om bestuurders te wijzen op waarschuwende berichten daar waar het apparaat wordt ingezet, bijvoorbeeld bij schoolzones, speeltuintjes of op drukke wegen in woonwijken. Alle functies zijn in een compacte behuizing ingebouwd. Uniek aan de ‘Smiley’ is het extreem lage energieverbruik en het gewicht. De display weegt slechts 4 kilo. Dus gemakkelijk door één persoon te installeren.

Andere nieuwsberichten