Open Huis voor bedreigde plaatselijke verenigingen Drouwen

Toneelvereniging Vriendenkring worstelt dit seizoen met de bezetting.

Op zaterdagmiddag 29 oktober zoekt het verenigingsleven van Drouwen e.o. persoonlijk contact met z’n inwoners. In het Meester Hekmanhoes kunnen bezoekers van 14 tot 17 uur zelf ervaren wat voor activiteiten er in het dorpshuis allemaal mogelijk zijn en door wie ze worden aangeboden.

Het bestuur van het Dorpshuis constateert dat eigenlijk alle verenigingen, die gebruik maken van het Dorpshuis, te maken hebben met een terugloop in ledental. Sommige verenigingen worden inmiddels in hun voortbestaan bedreigd. Een belangrijke oorzaak is natuurlijk de coronapandemie van de laatste jaren. Niet alleen het sociale leven, maar ook het hele verenigingsleven kwam tot stilstand en opnieuw opstarten viel en valt nog niet mee.

Vrouwen Van Nu tijdens de koffieochtend.

Mogelijk spelen ook andere factoren een rol. Mensen zijn b.v. hun vrije tijd anders gaan invullen en hebben andere interesses ontwikkeld. Ook de huidige individualisering van onze maatschappij laat zijn sporen na. Mensen staan meer als individu in plaats van als groep in de samenleving. Onbekendheid met het verenigingsleven speelt tenslotte mogelijk ook een rol.

De inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen krijgen nu tijdens het ‘Open Huis’ de gelegenheid meer te weten te komen over de verenigingen die gebruik maken van het Dorpshuis. De verenigingen tonen, waar mogelijk, iets van hun activiteiten. Zeker voor mensen die hier onlangs in de regio Drouwen zijn komen wonen is dit een ideale gelegenheid om een kijkje te komen nemen. De volgende verenigingen zullen zich presenteren: de badmintonclub, biljartclubs De Nieuwe Keu en OVO, het damesfitnessteam, Dorpsbelangen, kaartclub, Tafeltennisvereniging DBC, Toneelvereniging Vriendenkring en Vrouwen van Nu. Het bestuur van het Dorpshuis hoopt ook de Jeu de Boules club weer nieuw leven in te kunnen blazen.

Tafeltennissers van DBC in actie in het dorpshuis.

Op papier nu nog een indrukwekkende lijst maar in de praktijk zitten verschillende verenigingen te springen om nieuwe leden. Want als iets het dorpsleven aangenaam maakt is het wel een bloeiend verenigingsleven. Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn namelijk tevredener over hun sociale leven, voelen zich meer betrokken bij wat er in hun directe leefomgeving gebeurt en vinden de dingen die ze in hun leven doen meer de moeite waard!

Zaterdag 29 oktober 2022, 14.00-17.00 uur

Open Huis Verenigingen Drouwen

Meester Hekmanhoes, Schoolstraat 10A, Drouwen

Andere nieuwsberichten

De toekomst van onze geschiedenis

In het kader van het project ‘Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen in zicht’ hebben studenten van het van Hall Larensteincollege uit Leeuwarden  de geschiedenis van het landschap  onderzocht middels veldonderzoek en het bestuderen van het archief.

Lees meer...