Kruising Hoofdstraat – Alinghoek in Drouwen moet veiliger

De vereniging Dorpsbelangen DBB is met de gemeente Borger-Odoorn in gesprek over de situatie op het ‘Brinkje’ zoals de plek in de volksmond ook wel wordt genoemd.

De snelheid waarmee weggebruikers de kruising, in deze 30km/h-zone, nu van verschillende kanten kunnen nemen ligt vaak te hoog. Dit zorgt voor een onveilige situatie voor met name voetgangers en fietsers. Er wordt nu gekeken naar een mogelijke herinrichting van de wegstructuur. Daarbij denkt de gemeente b.v. aan het haakser maken van de bocht. (grotere (landbouw) voertuigen mogen er geen last van ondervinden) en het gebruik van bestrating in verschillende kleuren. Deze laatste optische aanpassing zorgt ervoor dat weggebruikers automatisch snelheid minderen.

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) staat omschreven hoe de gemeente Borger-Odoorn omgaat met verkeer en vervoer. In oktober 2019 is een nieuw GVVP vastgesteld. Daarin staat dat op het moment dat de gemeente overweegt tot een herinrichting van wegen over te gaan dat dan inwoners, dorpsverenigingen en overige belanghebbenden over het plan dienen mee te praten.

Concept-plan gemeente Borger-Odoorn

Dorpsbelangen heeft op 26 mei a.s. een volgend overleg met de gemeente gepland en wil voor die tijd graag de mening van inwoners en omwonenden peilen. De direct aanwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over het overleg. Het bestuur van Dorpsbelangen hoort graag uw zienswijze en wil deze graag meenemen in het overleg met de gemeente.

Reageren kan via het volgende mailadres: dorpsbelangen-dbb@live.nl

De huidige situatie vanuit de lucht.

Andere nieuwsberichten

De toekomst van onze geschiedenis

In het kader van het project ‘Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen in zicht’ hebben studenten van het van Hall Larensteincollege uit Leeuwarden  de geschiedenis van het landschap  onderzocht middels veldonderzoek en het bestuderen van het archief.

Lees meer...