Aanpak N34 – hoe gaat ‘t verder?

De Provincie Drenthe werkt aan een veilige en goed bereikbare N34. In september en oktober zijn er daarom gesprekken gevoerd met verschillende groepen belanghebbenden. Hoe gaat ’t nu verder?