Biljartvereniging

Biljartvereniging OVO De vereniging is ontstaan uit de Ontspanningsvereniging voor Ouderen en vervult eigenlijk een soort Soos-functie. De gemiddelde leeftijd van het beperkte aantal leden is hoog. De leden spelen alleen in een onderlinge competitie en doen niet mee in wedstrijdverbanden met andere verenigingen. De vaste speelmiddag (na corona) is elke donderdag van 13.30 tot […]