Biljartvereniging

Biljartvereniging OVO

De vereniging is ontstaan uit de Ontspanningsvereniging voor Ouderen en vervult eigenlijk een soort Soos-functie. De gemiddelde leeftijd van het beperkte aantal leden is hoog. De leden spelen alleen in een onderlinge competitie en doen niet mee in wedstrijdverbanden met andere verenigingen.

De vaste speelmiddag (na corona) is elke donderdag van 13.30 tot circa 17.00 uur in het Dorpshuis Mr. Hekmanhoes. Contributie € 2,00 per maand.

Contactpersoon A.P. Reitsma

p/a Hoofdstraat 15-A

9533 PJ Drouwen

Telefoon: 0599-639555