Klaverjasclub

Van september tot en met april wordt op de dinsdagavond vanaf 19:30 uur een gezellige klaverjasavond gehouden in het Dorpshuis.Kosten: € 2,= inleg per week (€ 1,= bij afwezigheid).

Te winnen prijzen: wekelijks vleesprijzen en jaarlijks een vleespakket.Consumpties (gestreefd wordt naar 3 consumpties per persoon) op eigen kosten.

Meer informatie bij Ineke Arends, tel: 564345 of e-mail:inekearends@hotmail.com