IJsvereniging

De IJsvereniging “De Hondsrug” organiseert zijn activiteiten op de ijsbaan aan de Hoofdstraat in Drouwen, gelegen tegenover restaurant De Oude Waag. De vereniging telt momenteel ruim 210 leden.

Winter 2021

Het ontstaan van de ijsvereniging in Drouwen gaat al tientallen jaren terug in de tijd. De baan ligt prachtig verscholen tussen het groen.  Elk jaar wordt er voor gezorgd dat de baan goed onderhouden is en klaar is voor een eventuele vorstperiode. Zodra de vorst zijn intrede doet en het ijs voldoende betrouwbaar is, gaat de baan open. Zoals b.v. ook het geval was in Februari 2021. Vele bezoekers genoten van een aantal dagen schaatspret op een prachtige ijsvloer. Na een langere vorstperiode kunnen er ook wedstrijden worden georganiseerd. Van toertocht tot kortebaanwedstrijd en van priksleeën tot ijskegelen.

Reeds in de jaren 1930 – 1940 bestond er een ijsvereniging die de naam “IJsvereniging voor Drouwen en omstreken Het Dikmeer” droeg. Daarvoor werd er wel geschaatst op de veenplassen Woltrieskruus en Smitsveen. De kleinere kinderen leerden schaatsen op het “Lutenveentie”. In het Dikmeer stond ’s winters wel eens te weinig water om te schaatsen, zodat naar andere mogelijkheden moest worden uitgezien. In 1950 werd een overeenkomst met het Staatsbosbeheer gesloten voor de huur van het Lunsveen. Het Lunsveen ligt echter te ver van onze dorpen vandaan om geschikt te zijn voor algemeen gebruik.

Historie IJsvereniging “De Hondsrug”

IJsbaan Dikmeer

In 1961 werd een nieuwe IJsvereniging opgericht. Bij de verdeling van gronden tijdens de ruilverkaveling verkreeg de Boermarke Drouwen een stuk grond aan de hoofdstraat in Drouwen dat beschikbaar werd gesteld als ijsbaan. Door de Nederlandse Heidemaatschappij werd de ijsbaan ingericht en op 28 december 1961 vond de officiële opening plaats. Dat de bewoners achter de plannen van het bestuur stonden blijkt wel uit het feit, dat maar liefst 110 leden zich bereid verklaarden om gedurende 10 jaren een contributie van ƒ 10,– per jaar te betalen. Een deel van de leden betaalde de toegezegde contributie in één keer en op deze manier werd de kas, gelijk in het eerste jaar, met ƒ 2.800,- al goed gevuld.

De contributie bedraagt € 5,= voor individuele leden en € 10,00 voor een gezin. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Wilt u meer informatie of lid worden van onze ijsvereniging? Neem dan contact op met één van deze bestuursleden:

Voorzitter: Albertus Steenbergen, albertus@steenco.nl

Secretaris: Harma Wigchers, hjwigchers@gmail.com

Penningmeester: Jan Wigchers, janwigchers@hotmail.com

Sinds kort beschikt “De Hondsrug” over een eigen kleine accommodatie met een toilet en gelegenheid tot het kopen van koffie en warme chocolademelk, warme worst en snert. Graag tot ziens op de ijsbaan aan de Hoofdstraat in Drouwen!

https://www.facebook.com/ijsver.dehondsrug.drouwen