Basisschool

OBS Ekkelhof is een kleine dorpsschool met ongeveer 70 kinderen, verdeeld over vier combinatiegroepen. De kinderen zijn afkomstig uit de dorpen Drouwen, Bronneger, Buinen, Drouwenerveen en Gasselte. Voor de kinderen en hun ouders speelt de school een belangrijke rol in hun sociale leven. De school vormt één geheel met het dorpshuis ‘Meester Hekmanhoes’. De grote zaal van het dorpshuis wordt door de school gebruikt voor spellessen en voorstellingen.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We zorgen als leerkracht dat de kinderen zich veilig voelen, zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. We doen dit enthousiasme uit te stralen en veel structuur te bieden in ons onderwijs. Onze kracht zit in het invoelende vermogen richting de kinderen. We stralen rust, enthousiasme en behulpzaamheid uit.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. We vinden het belangrijk om van én met elkaar te leren. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. We bieden als school een rijke leeromgeving aan d.m.v. materiaal en uitdagende, inspirerende lessen.

Onze school streeft ernaar zich te ontwikkelen als een excellente school.

http://obs-ekkelhof.nl/